“Tranziția Justa  în România, Polonia și Bulgaria: Sprijin pentru Oameni și Comunități”

În contextul ambițiosului Acord European Verde, care vizează o Europă neutră din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050, Mecanismul pentru o Tranziție Dreaptă (JTF) devine un instrument-cheie. Acesta are rolul de a asigura că trecerea către o economie sustenabilă se realizează în mod echitabil, fără a lăsa pe nimeni în urmă.

România, Polonia și Bulgaria se numără printre țările europene care vor beneficia de acest sprijin crucial. În cele ce urmează, vom explora cum JTF contribuie la transformarea acestor națiuni, protejând lucrătorii și comunitățile afectate de tranziție și pregătindu-le pentru viitorul verde.

 Contextul în care are loc această tranziție justa este unul de transformare profundă:

 1. Acordul European Verde (Green Deal):
  • Inițiativa UE pentru a face Europa neutră din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050.
  • Vizează reducerea impactului asupra mediului și promovarea unei economii sustenabile.
 2. Mecanismul pentru o Tranziție Dreaptă (JTF):
  • JTF este un instrument-cheie în cadrul Acordului European Verde.
  • Sprijină lucrătorii și comunitățile cele mai afectate de tranziție, în special în regiunile dependente de combustibilii fosili sau cu industrii poluante.
 3. Alte tranziții în paralel:
  • Digitalizarea: Integrarea tehnologiilor digitale în toate sectoarele economiei.
  • Economia circulară: Reducerea deșeurilor și utilizarea eficientă a resurselor.

Aceste tranziții sunt interconectate și necesită o abordare integrată pentru a asigura o dezvoltare durabilă și echitabilă în Europa .

Imaginea generală a fondului de tranziție just In Bulgaria, Polonia si Romani

 Alocarea fondurilor

Bulgaria: 1,2 miliarde de euro

Polonia: 3,85 miliarde de euro

România: 2,14 miliarde de euro

Obiective și priorități principale

Bulgaria

JTF va sprijini 3 regiuni prin:

Crearea de noi oportunități de angajare pentru peste 15 000 de lucrători;

Repunerea a 2 190 de hectare de suprafață terestră pentru a dezvolta zone industriale și a construi surse de energie regenerabilă;

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în clădirile rezidențiale, concentrându-se pe gospodăriile sărace cu energie și consumatorii vulnerabili pentru a combate sărăcia energetică, reducând astfel facturile de energie electrică și reducând emisiile de gaze cu efect de seră, pe lângă îmbunătățirea condițiilor de viață;

Prioritizarea diversificării economice (Stara Zagora), crearea de locuri de muncă (Kyustendil) și stimularea dezvoltării socio-economice (Pernik);

Investiții în soluții energetice durabile, în special sprijin pentru parcuri fotovoltaice, parcuri industriale pentru tehnologii curate și investiții în hidrogen verde;

Sprijin pentru prosumeri și comunități energetice; și

Diversificarea și adaptarea întreprinderilor la tranziția economică și sprijinul pentru cercetarea și dezvoltarea în IMM -uri legate de economia circulară.

 Polonia

 JTF va sprijini 5 regiuni de cărbune – Silezia, Małopolska, Wielkopolska, Silezia de Jos și łódzkie – prin:

Sprijin pentru diversificarea economică locală, investind în întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care lucrează la energie regenerabilă, mobilitate curată și alte sectoare verzi (Silezia, Malopolska);

Restaurarea daunelor de mediu cauzate de activitățile miniere;

Reabilitarea și decontaminarea a 2 800 de hectare de zone post-miniere în conformitate cu principiul poluatorului plătește;

Investiții în panouri solare și pompe de căldură, înlocuirea cazanelor învechite și o izolare mai bună a clădirilor;

Instruirea lucrătorilor care lucrează în prezent în sectorul combustibililor fosili pentru a -i dota cu noi abilități pentru a lucra în industrii regenerabile și climatice neutre (Silesia, Wielkopolska, Lower Silesia, Lodzkie);

27 000 de noi locuri de muncă vor fi create în Silezia ca urmare a doar a măsurilor planului de tranziție;

Decontaminarea și reconversia zonelor degradate pentru a se concentra pe producția de energie regenerabilă, inclusiv producerea de hidrogen verde (Wielkopolska);

Susține dezvoltarea unei economii circulare și investește în creșterea eficienței energetice prin izolarea clădirilor (Wielkopolska);

Crearea de noi IMM-uri și start-up-uri, în special în sectoarele verzi;

Investiții în noi infrastructuri de afaceri pentru IMM -uri locale și în laboratoarele de cercetare, precum și în eficiența energetică și implementarea energiei regenerabile (LODZKIE); și

Măsuri pentru a decarboniza transportul local prin, de exemplu, noi autobuze electrice (Lodzkie).

România

JTF va susține șase județe – Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Mureș și Prahova – prin:

Reabilitarea câmpurilor în sectorul minier și reabilitarea siturilor industriale abandonate prin crearea de noi spații verzi (cum ar fi parcuri, zone comerciale și rezidențiale pentru locuințe sociale);

Investiții în diversificarea economică prin finanțarea IMM -urilor de unitate în sectoarele care promovează, de exemplu, economia circulară, activități tradiționale precum meșteșugurile sau producerea de materiale de construcție ecologice. Peste 11 000 de noi locuri de muncă vor fi create ca urmare a acestei intervenții;

Finanțarea tehnologiilor de energie regenerabilă și curată, cum ar fi hidrogenul, pentru a combate sărăcia energetică;

Programe de instruire extinse pentru 30 000 de participanți, în special lucrătorii din sectoarele direct afectate de tranziție, urmărind să se ridice și să revină la noile sectoare verzi și să fie pregătiți pentru diversificarea economică planificată pentru regiuni; și

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin promovarea producției de oțel verde în Galați și amoniac verde în Azomureș.

Stare de implementare.Progresul înregistrat în implementarea Fondului de tranziție Just

Bulgaria:

Planurile teritoriale de tranziție (TJTPS) au fost adoptate la 20 decembrie 2023, iar Autoritatea de gestionare bulgară lucrează acum activ la începerea implementării JTF.

Aceasta presupune înființarea subcomisiilor locale JTF ale Comitetului de monitorizare, pregătirea primelor proceduri pentru selectarea proiectelor, elaborarea criteriilor de selecție și a instrucțiunilor de elaborare pentru solicitanți.

Comisia este în contact strâns cu autoritățile de conducere.

 Polonia:

Toate regiunile JTF au adoptat rapid criteriile de selecție JTF și au lansat 39 de apeluri pentru proiecte JTF pentru aproximativ 1 miliard de euro – 26% din alocarea totală a JTF polonez.

Autoritățile de gestionare din polonia au arătat un nivel ridicat de ambiție în ceea ce privește implementarea JTF pentru lunile următoare – intenționează să lanseze apeluri până la sfârșitul anului 2024, acoperind între 47% și 79% din alocarea regională a JTF. Nivelul contractelor semnate până acum în contractele JTF este de 13 milioane de euro.

Lucrările privind criteriile de selecție progresează în toate comitetele de monitorizare, Comisia lucrând îndeaproape cu autoritățile poloneze în acest sens.

Toate regiunile au înființat grupurile de lucru JTF în cadrul fiecărui comitet de monitorizare, cu reprezentanți ai comisiei participând activ la toate.

 România:

Primele două apeluri au fost lansate în decembrie 2023: un apel pentru proiecte de asistență tehnică (în valoare de 85 de milioane de euro, pentru a sprijini implementarea programului) și un apel pentru proiecte pentru a sprijini investițiile în întreprinderi de dimensiuni mici și mijlocii (în valoare de peste € 775 milioane) care acoperă cele șase teritorii JTF. Prin acest apel, aproximativ 30% din alocarea JTF de 2,14 miliarde de euro pentru România vor fi dislocate pentru unul dintre obiectivele cheie ale JTF din țară – reconversia economică a teritoriilor și crearea de noi locuri de muncă.

Strategiile relevante de specializare inteligentă servesc drept bază pentru prima prioritizare a proiectelor. Conform planurilor Autorității de gestionare, majoritatea fondurilor rămase vor fi implementate prin apeluri pentru proiecte în primele două trimestre  din 2024.

 Exemple de proiecte

Bulgaria:

În această etapă, este prea devreme pentru a da un rezumat al reperelor obținute, deoarece planurile teritoriale de tranziție au fost adoptate doar la 20 decembrie 2023.

Comisia are un contract strâns cu autoritățile bulgare, în timp ce încep să dea startul implementării programului JTF.

Polonia:

Pathway Project pentru ocuparea forței de muncă,  (Wielkopolska, subregiunea Konin): Upskilling, Reskilling activarea personalului centralei Ze Pak pentru crearea și întreținerea locurilor de muncă – proiect comun de către consiliul de administrație și sindicatele Ze Pak.

Cartografierea site-urilor post-extragere (OPI-TPP 3.0, regiunea Silesia): sistemul, bazat pe modele și algoritmi avansați, va putea estima costurile eforturilor de regenerare și va oferi un rezumat al atractivității pentru investiții. Acesta îi va ajuta pe factorii de decizie să contribuie cu idei la reabilitarea zonei post-minier și pentru investitori atunci când au decis investițiile în zonele post-miniere. O bază de date valoroasă pe site-urile post-extragere va fi, de asemenea, creată și utilizată pentru a sprijini investițiile în regiune. Proiectul va fi o parte integrantă a marelui plan de re-industrializare pentru regiunea Silezia.

România:

În Valea Jiu – principala regiune a cărbunelui din România: JTF și alte fonduri de politică de coeziune vor fi utilizate printr -un mecanism specific de implementare numit „investiții teritoriale integrate (ITI)”. Înființarea Valea ITI Jiu este primul proict de acest fel în proiectarea sa de jos în sus și mai multe părți interesate a procesului de tranziție, care implică autorități și comunități locale, precum și organizații ale societății civile.

Asociația de Dezvoltare Teritorială a Intercomunității Valea Jiului (organul de conducere pentru Valea Iti Jiu): Acest proiect a făcut mari pași în sensibilizarea în comunitățile locale cu privire la procesul de tranziție. Proiectele emblematice care vor fi implementate în regiune includ crearea unei comunități energetice în Valea Jiu, înființarea unui cluster de robotică și planeta Petrila – un proiect destinat reconversiunii fostei mine Petrila. 

Provocări cheie întâmpinate în timpul implementării

Bulgaria:

Bulgaria este una dintre cele mai intensive economii cu CO2 din UE, cărbunele/lignitul fiind încă principala sa sursă de energie.

Având în vedere numărul de persoane implicate în sector, calificare, reîncărcare și noi oportunități de angajare prin diversificarea activităților economice sunt centrale pentru teritorialul bulgar, doar planuri de tranzitie, cu măsuri care asigură acoperirea teritorială, de asemenea anvergura (Nova Zagora, Yambol, Simeonovgrad, Harmanli, Topolovgrad, Dimitrovgrad, Haskovo, Elhovo, Sliven și Tundzha).

Implementarea JTF este legată de reformele planificate generale în sectorul energetic, iar Bulgaria trebuie să îndeplinească angajamentele prevăzute în Planul de recuperare și rezistență bulgară în ceea ce privește decarbonizarea sectorului său energetic.

Datorită adoptării târzii a TJTP -urilor, în decembrie 2023, implementarea JTF se află într – o etapă intarziata decât în alte state membre. 

Polonia:

Managementul activelor post-miniere de către compania de restructurare a minelor (PL: SPółka Restrukturyzacja Kopalń S.A.; „SRK”): Această companie gestionează proprietăți, imobiliare și alte active legate de minele închise în 73 de municipalități din Silezia, Silezia de Jos și Western Western Regiuni Małopolska.

Compania cooperează cu autoritățile locale și cu alți antreprenori din zona repunerii terenurilor post-miniere și a dezvoltării locale.

Până acum, SRK a donat o suprafață foarte limitată de teren municipalităților miniere. Aceste donații sunt menite să stimuleze activitatea economică și socială.

Mai multe părți interesate au ridicat problema transferului lent al activelor post-miniere către Silezia Silezia Silezia și Małopolska, care poate incetinii tranziția în aceste regiuni.

România:

Autoritatea de gestionare care supraveghează implementarea O provocare cu care se confruntă este personalul necesar al Organizmului de Implementare..

Capacitatea teritoriala a autorităților locale nu este  suficientă pentru a se asigura că fondurile ajung la cele mai afectate comunități.

Planul de renuntare la cărbune in România (până în 2032) a fost stabilit printr-o serie de repere, care sunt reflectate în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 108/30.06.2022 privind decarbonizarea sectorului energetic și modificările sale ulterioare. Se referă în primul rând la termocentralele electrice situate în județele Gorj, Dolj și Hunedoara. În teritoriile JTF rămase, angajamentele de tranziție se bazează pe transformarea site -urilor industriale cheie.

Strategii folosite pentru abordarea acestor provocări

Bulgaria:

Având în vedere că TJTP -urile au fost adoptate recent, Bulgaria și în special cele trei regiuni de tranziție doar identificate în planuri încep treptat implementarea programului.

Părțile interesate trebuie să lucreze împreună la toate nivelurile (naționale, regionale, locale) pentru a transforma oportunitățile disponibile în realitate pe teren.

JTF va ajuta la furnizarea de noi locuri de muncă și activități economice pentru o tranziție justă în regiunile bulgare din Stara Zagora, Kyustendil și Pernik, care se confruntă cu cele mai mari provocări socio-economice în eliminarea cărbunelui și reducerea emisiilor de CO2. De asemenea, va sprijini Bulgaria pentru a atinge țintele climatice și energetice ale UE 2030 și o economie neutră de climă până în 2050.

 Polonia:

Comisia (DG Regio) și-a propus înființarea unui grup de lucru privind gestionarea activelor post-miniere. Ministerul activelor de stat, autoritățile de gestionare, reprezentanții comunelor miniere, Institutul Mining Central) pot gasi  soluții concrete pentru a accelera transferul activelor miniere către comune și operatori economici. Acest grup de lucru ar putea facilita tranziția justă în Silezia, Silezia de Jos și Małopolska de Vest.

România:

Pentru a aborda provocarea resurselor umane, autoritatea de gestionare a delegat o serie de funcții agențiilor de dezvoltare regională (ADR) responsabilă de teritoriile JTF. Acest lucru se reflectă prin integrarea ADR -urilor în cauză ca membri ai Comitetului de monitorizare al JTF.

. Se va asigura că proiectele valoroase sunt implementate în localități, tot la nivel de sub-județ, direct afectate de tranziție.

DG Regio, prin intermediul asistenței tehnice JTP, a facilitat colaborarea dintre organizațiile locale ale societății civile, din zona  care cuprinde cele trei teritorii cheie JTF în eliminarea cărbunelui. (Județele Hunedoara, Gorj și Dolj).

Acest efort, care implică și partenerii locali, dobândește o relevanță deosebită datorită controlului ONG -urilor, cum ar fi CE Bankwatch, un ONG care a urmat îndeaproape procesul de decarbonizare din Europa de Est Central, care are un reprezentant în comitetul de monitorizare.

Rezultate sau succese pozitive rezultate din implementarea fondului (în cele 27 de state membre ale UE)

 JTF este unul dintre principalele instrumente din cadrul acordului european verde pentru a sprijini lucrătorii și comunitățile cele mai afectate de tranziție. Acesta se întinde pe 96 de teritorii „doar tranziții” din toate cele 27 de state membre, locuri care depind foarte mult de combustibilii fosili sau găzduiesc unele dintre cele mai poluante industrii ale UE.

JTF este considerat un exemplu emblematic al unei politici și un instrument bazat pe loc-implementarea sa arată necesitatea unui sprijin adaptat nevoilor și provocărilor teritoriale.

Datorită JTF, mai multe state membre care nu aveau încă un plan specific de a elimina carbunele treptat, s-au angajat acum la o cronologie concretă.

Datorită JTF și a principiului parteneriatului încorporat în politica de coeziune, au avut loc dezbateri in  Europa cu privire la eliminarea cărbunelui și pregătirea pentru această tranziție la energia verde, pentru a evita să lase pe oricine în urmă.

În mod similar, alte regiuni JTF au început acum să se gândească în mod concret la modul în care transformarea industriilor cu intensitate de carbon (cum ar fi oțelul, cimentul, substanțele chimice) se poate face fără impact negativ asupra oamenilor și locurilor. Această discuție nu este acum concentrată pe tehnologii și inovație, ci și pe ceea ce înseamnă acest lucru pentru lucrători, abilități și comunități.

Identificarea locurilor cele mai afectate de tranziția climatică, accelerarea eliminării cărbunelui și discuția despre tranziția dreaptă în contextul industriilor cu consum de carbon nu s-ar fi întâmplat fără JTF.

Negocierile privind programele JTF au fost foarte intense, dar au dus la o mulțime de rezultate pozitive. Acest lucru se datorează și asistenței tehnice dedicate oferite statelor membre pentru a modela măsurile necesare, de exemplu, prin intermediul platformei de tranziție.

Example:

Alături de mineritul din regiunea łódzkie găzduiește, de asemenea, cel mai mare emițător unic de CO2 din UE, centrala de lignit din Bełchatów. Polonia s -a angajat să reducă substanțial extracția de lignit și capacitatea de ardere până în 2030.

În Hauts de France (FR), JTF a obținut angajamentul național de a reduce emisiile de GES în industrie cu 35% în 2030, iar cu 81% în 2050. Obiectivul este transformarea industriilor cu intensitate de carbon, ceea ce va afecta 29 000 de locuri de muncă.

Înainte de JTF, Cehia nu avea de gând să elimine cărbunele. Dezvoltarea Planului de tranziție teritorial doar (TJTP) în Cehia a dus la angajamentul de eliminare treptat din 2033 și la instituirea unui program JTF de 1,64 miliarde de euro. JTF va aborda acolo închiderea minelor de lignit și impactul a 21 000 de lucrători din sectorul cărbunelui, investind în diversificarea economică, sprijinul IMM -urilor, refacerea lucrătorilor, precum și în infrastructura socială și educațională.

Pentru a sprijini statele membre în implementarea în timp util a JTF, a fost înființată o platformă de tranziție justă (JTP) în 2020. Acoperă asistență tehnică pe teren numit JTP Groundwork care oferă sprijin pentru toate regiunile JTF.

În 2023, România și Polonia au fost primii beneficiari ai acestor servicii de consultanță:

Polonia: Regiunea łódzkie a primit sprijin pentru pregătirea proiectelor JTF și consolidarea colaborării pentru inovație, astfel încât regiunea să găsească soluții pentru a asigura o tranziție justă

România: Valea Jiu (Hunedoara, județele Gorj și Dolj) a primit sprijinul comunităților locale și societății civile pentru a-și consolida capacitatea, astfel încât să poată dezvolta proiecte JTF pentru a face economiile locale mai rezistente în fața eliminării cărbunelui

Un nou apel pentru asistența JTP Groundwork va fi lansat la începutul anului 2024, iar 20 de teritorii JTF vor primi sprijin suplimentar al experților.

Mai mult, Polonia a beneficiat de un alt fir de sprijin în cadrul JTP: schimburi de la egal la egal între regiuni și experți, numiți JTPEERS Exchange:

SI-PL: Zasavje și Silezia de Jos: restaurarea terenurilor, diversificarea economică ecologică și proiectarea politicilor

EL-SI-PL: Macedonia de Vest, Savinjsko-Saleška și Silezia inferioară: implicarea părților interesate, diversificarea economică ecologică și cooperarea transfrontalieră

PL: Silezia și doar în tranziție expert: doar observatorii de tranziție

Un nou apel pentru asistența JTPEERS va fi lansat la începutul anului 2024 și va acoperi mai multe teritorii JTF.

Finanțat de Uniunea Europeană. Opiniile exprimate aparțin exclusiv autorilor și nu reflectă neapărat poziția Uniunii Europene sau a Direcției Generale pentru Rețele de Comunicații, Conținut și Tehnologie. Nici Uniunea Europeană, nici autoritatea acordatoare nu pot fi făcute responsabile pentru acestea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.