ANUNŢ privind NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ

În temeiul art. 140, alin. 1 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, vă aducem la cunoştinţă anunţul privind intenţia de începere a negocierilor colective în vederea încheierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate al Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A, începând cu data de 5 ianuarie 2015, conform art.129 alin.(3) Legea nr. 62/2011 a dialogului social, ca urmare a încetării la data de 19.02.2015 a valabilităţii actualului contract colectiv de muncă.

Având în vedere că, la nivelul Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A, nu există nicio organizaţie sindicală reprezentativă, în sensul prevederilor art.134, lit. a) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate se face în conformitate cu dispoziţiile art 135 lit. a) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, astfel: „dacă exista un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de către reprezentanţii federaţiei sindicale, la solicitarea şi în baza mandatului sindicatului împreună cu reprezentanţii aleşi ai angajaţilor.“

Astfel, pentru negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, va trebui să solicitaţi şi să mandataţi o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate ,,energie, petrol şi gaze şi minerit energetic“ la care organizaţia sindicală este afiliată, aşa cum prevede art.135 alin. (1), lit. a) din Legea nr.62/2011 a dialogului social.

Dosarul de reprezentare la negociere va fi depus la Direcţia Resurse Umane a societăţii, până la data de 05.01.2015, şi trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. Copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei hotărârii judecătoreşti definitive de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere a sindicatului;
 2. Declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;
 3. Dovada afilierii organizaţiei sindicale la o federaţie reprezentativă la nivelul sectorului ,, energie, petrol şi gaze şi minerit energetic“;
 4. Copie a hotărârii judecătoreşti definitive de constatare a reprezentativităţii federaţiei sindicale la nivelul sectorului „energie, petrol şi gaze şi minerit energetic“;
 5. Solicitarea sindicatului în baza căreia reprezentantul federaţiei sindicale reprezentative participă la negociere;
 6. Mandatul sindicatului în baza căruia reprezentantul federaţiei sindicale reprezentative participă la negociere.

Conform art.130 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, la prima şedinţă de negociere care va avea loc la data de 07.01.2015, ora 10.00, la sediul societăţii din localitatea Tg.Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15:

 • se stabilesc informaţiile publice şi cu caracter confidenţial pe care angajatorul le va pune la dispoziţia delegaţilor sindicali sau ai reprezentanţilor angajaţilor, conform legii, şi data până la care urmează a îndeplini această obligaţie.
 •  părţile vor consemna în procesul-verbal următoarele:
 1. a) componenţa nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte, în baza unor împuterniciri scrise;
 2. b) nominalizarea persoanelor mandatate să semneze contractul colectiv de muncă;
 3. c) durata maximă a negocierilor convenită de părţi;
 4. d) locul şi calendarul reuniunilor;
 5. e) dovada reprezentativităţii părţilor participante la negocieri;
 6. f) dovada convocării tuturor părţilor îndreptăţite să participe la negociere;
 7. g) alte detalii privind negocierea.

 

În conformitate cu art.140, alin. (3) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, vă rugăm să ne confirmaţi, până la data de 15.12.2014, primirea acestui anunţ, precum şi acceptarea sau refuzul participării la negociere.

 

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV,

Laurenţiu Dan CIUREL

DIRECTOR DIRECŢIE RESURSE UMANE,

Cosmin Mihai POPESCU

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.