Manifestul de la Marsilia al liderilor locali și regionali: „Europa începe în regiunile, orașele și satele sal

Noi, liderii locali și regionali ai Uniunii Europene (UE), dorim ca UE să răspundă mai eficient nevoilor și aspirațiilor cetățenilor.

Democrația în UE se sprijină pe 240 de regiuni, 90 000 de localități și peste 1,2 milioane de politicieni aleși la nivel local și regional, reprezentând peste 450 de milioane de persoane. Născută în urmă cu aproximativ 2500 de ani la nivel local, în „polis”, democrația poate supraviețui în UE numai dacă este bine ancorată pe teren și practicată zi de zi.

Democrația este acceptată dacă este legitimată prin încrederea cetățenilor și dacă produce rezultate la nivelul cel mai apropiat de aceștia. Iată de ce considerăm că este necesar să se promoveze un model de „Casă a democrației europene”, bazat pe o legitimitate tridimensională: fundații solide reprezentate de autoritățile regionale și locale, ziduri puternice constând în cele 27 de state membre și un acoperiș protector asigurat de UE.

Adoptarea unei abordări ascendente a procesului decizional în instituțiile UE va aduce UE mai aproape de inima și mintea oamenilor și va restabili încrederea în UE ca proiect democratic, bazat pe o reprezentare electorală puternică, care respectă egalitatea de gen.

Alegerile reprezintă un instrument fundamental pentru funcționarea democrației reprezentative prin activitatea partidelor politice. Trebuie să ne asigurăm că, dincolo de alegerile europene organizate o dată la 5 ani, principalele subiecte de interes european sunt discutate înainte de alegerile naționale, regionale și locale, având în vedere că 70 % dinlegislația UE este pusă în aplicare la nivel local și regional.

O UE mai democratică trebuie să abordeze lacunele existente în materie de legitimitate politică și juridică și să facă din regiunile,, orașele și satele sale o parte indivizibilă a mecanismelor sale decizionale, în cadrul dispozițiilor actuale ale tratatului sau în cazul unei viitoare modificări a acestuia.

Prin urmare, solicităm ca Comitetul European al Regiunilor să fie promovat treptat peste funcția sa consultativă actuală, pentru a dobândi o funcție de intervenție obligatorie într-un număr limitat de domenii de politică cu o dimensiune teritorială clară, evitându-se, totodată, creștereanivelului de complexitate a UE.

Luarea mai mult în considerare a expertizei autorităților locale și regionale în elaborarea și punerea în aplicare a legislației UE va duce la o mai bună reglementare și la o mai mare legitimitate democratică în UE.

Această consolidare a principiului subsidiarității poate fi realizată acordând Comitetului European al Regiunilor un acces mai mare la negocierile dintre instituțiile UE cu privire la propunerile legislative (triloguri) și conferind parlamentelor regionale, în circumstanțe bine definite, posibilitatea oficială de a propune legislație europeană.

Solicităm ca, pe baza experienței Conferinței privind viitorul Europei, să se dezvolte un dialog permanent și local cu cetățenii, ca mecanism participativ care să coreleze mai bine UE cu realitățile de la nivel local, regional și național și să garanteze că cetățenii primesc feedback la ideile și preocupările lor, implicarea tinerilor fiind primordială. Asociațiile teritoriale naționale și europene, împreună cu Comitetul European al Regiunilor și rețelele sale de tineri politicieni aleși, precum și consilierii regionali și locali ai UE sunt gata să faciliteze acest proces.

Solicităm Conferinței privind viitorul Europei să reafirme „coeziunea” ca valoare fundamentală și ca punct de reper pentru toate politicile UE, pe baza respectării parteneriatului și a guvernanței pe mai multe niveluri.

Solicităm consolidarea rezilienței în UE, cu implicarea clară a autorităților locale și regionale în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor sociale, climatice, de mediu, energetice și digitale, precum și acces direct la finanțarea UE în domeniile care intră în sfera lor de competență.

Sprijinim o Uniune Europeană a sănătății care să confere UE competențele necesare pentru a reacționa rapid la crizele sanitare, respectând în același timp principiile subsidiarității și proporționalității.

Solicităm adoptarea unei agende rurale europene orientate spre viitor, care să îmbunătățească integrarea urban-rural și să ducă la o revitalizare durabilă a comunităților rurale.

Solicităm UE să utilizeze legăturile puternice create de-a lungul anilor cu autoritățile locale și regionale din țările învecinate și din țările implicate în procesul de aderare și să consolideze statul de drept și buna guvernanță în sens ascendent.

Pentru a recâștiga încrederea cetățenilor, trebuie să reînnoim funcționarea democrației și valorile europene prin educație și cetățenie, în special în rândul tinerilor și în regiunile transfrontaliere, promovând în același timp respectarea egalității de șanse.

Să lucrăm împreună pentru ca democrația să dea rezultate și pentru a aduce Europa mai aproape de cetățenii ei!

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.